Община Две могили

+ - =
http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Съобщение
16 Март 2017


   На 17 март 2017 г. /петък/, от 10 часа в Земеделския център на Община Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.
   Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.

 
Съобщение
14 Март 2017


СЪОБЩЕНИЕ


   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   Уведомяваме Ви, че на 15 март 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа в Конферентната зала в сградата на Общинска администрация Две могили ще се проведе обучение от Районната избирателна комисия Русе на членовете на секционните избирателни комисии в Община Две могили във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 година.
/п/

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Състезание по пещерно ориентиране
14 Март 2017

 
Съобщение
08 Март 2017

   Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви, че анонимните жалби и сигнали (без име на подател и точен адрес за обратна връзка) подадени до общинска администрация Две могили не се разглеждат.
   Устни жалби и сигнали може да подадете до кмета или секретаря на общината през следните приемни дни:
   • КМЕТ НА ОБЩИНА – всеки вторник от 09,00 ч. до 11,00 ч.
   • СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА – всеки вторник и четвъртък.
 


        
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Съобщение
06 Март 2017


СЪОБЩЕНИЕ
относно  приема на деца  в детската градина
за учебната 2017/2018 година


На основание чл.3, ал1 от  Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили, област Русе , в сила от 01.01.2017 г., в съответствие с Глава пета, Предучилищно образование, чл. 57 – чл. 60 от ЗПУО и решение на Педагогическия съвет на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, протокол № 6 / 01.03.2017г.,  в рамките на планирания брой на групите за следващата учебна година

ОПРЕДЕЛЯМ:
СВОБОДНИ МЕСТА  за прием в детската градина за учебната 2017/2018г. както следва:

Възрастова група                                                              Места
I група   -
3г. (родени 2014 г.)                                           19
II група  -
4г. (родени 2013 г.)                                            0
III група -
. (родени 2012 г.)                                            1
IV група  -
6г. (родени 2011 г.)                                            0

Детска група -(родени 2011 и 2012 г.)                            
20
 
За филиал, с. Кацелово - (родени 2011 и 2014 г.)             
7

УТВЪРЖДАВАМ:
1.Необходими документи
за кандидатстване  на деца  за учебната 2017/2018 година:
(1)  Заявление за записване.
(2)  Копие на акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение).
2.При постъпване на новозаписаните деца към заявлението за прием се прилагат следните документи (чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини):
(1)   Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
(2)   Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
(3)  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина;
(4)  Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за
възрастта (Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България)
(5)  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. График на дейностите за прием и записване на деца за учебната 2017/2018 година:
Прием на заявления за учебната 2017/2018г.:  до 15.06.2017г.

Обявяване на реализирания прием:  30.06.2017г.

Потвърждаване на записването на приетите деца: до 01.09.2017г.

Представяне на медицинските  документи,
в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ: от 01.09.2017г. до 15.09.2017г.

ВАЖНО!
На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 01.06.2016 г. , предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 – годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

Записването на децата в детската градина след определения срок, се извършва при наличието на свободни места.Надежда Ангелова
Директор на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”


Вътрешни правила за записване, отписване и преместване на деца в ДГ "Св. св. Кирил и Медодий" гр. Две могили.

Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили,област Русе.


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 155
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.