Община Две могили

+ - =
http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Инвестиционно предложение за изработване на технически проект
02 Февруари 2017


 
Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2017 г.
02 Февруари 2017

    
   УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

  Уведомяваме Ви, че от 01 февруари стартира кампания за заплащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2017 г.

    Местата за плащане са:

    1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили;
    2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили;
    3. В офисите на Изипей АД;
    4. В клоновете на „Български пощи”;
    5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:

    БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
    IBAN BG30UBBS80028449207610
    BIC UBBSBGSF

    Кодове за плащане:

    Данък върху недвижимите имоти – 442100
    Данък върху превозните средства – 442300
    Такса за битови отпадъци – 442400

   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
   Община Две могили призовава за активност и отговорност към един от основните приходоизточници, а именно местните данъци и такси. Заплащането им е предпоставка за изграждането на една по – чиста, по – красива и приветлива Община.

 
Покана за двадесет и второто заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
20 Януари 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.01.2017 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Йордановден
05 Януари 2017

 
Покана
03 Януари 2017

ПОКАНА

за обществено обсъждане на  проекта на бюджет за 2017 г. на Община Две могили


   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл. 27, ал.3 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе, Кметът на Община Две могили организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 година.
   Обсъждането ще се проведе на 10 януари 2017 година от 10,30 часа в Конферентната зала на Община Две могили. Канят се всички ръководители на бюджетни звена, общински съветници, кметове и кметски наместници и всички жители на Община Две могили  да присъстват на обсъждането.
    БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 155
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.