Община Две могили

+ - =
http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Културно - спортно мероприятие „Бърза баба – Бърз дядо”
01 Ноември 2016

   В чест на Денят на народните будители, 01 ноември, се проведе културно - спортно мероприятие „Бърза баба – Бърз дядо”. Инициативата се проведе под патронажа на Кмета на Община Две могили и финансирана чрез Спортния календар за 2016 г. на общината.
   В 10.00 часа, на градския стадион „Филип Тотю” прозвуча Химна на Република България в чест на националния празник, а празнични слова поднесоха г-н Айдън Карамехмедов – Председател на Общински съвет – Две могили и г-жа Мария Станева – Председател на Сдружение Клуб „Мъдрост” – Две могили. Празничната програма продължи с топли думи и песни за будителите и традиционна пита до 10.30 часа, когато се обяви началото на спортното състезание.
   Атрактивна нотка в спортната инициатива внесе проведеното за първи път състезание „Баба и внуче”, при което внучето Йосиф победи баба Ганка. В традиционното надбягване се включиха повече от 20 дами, а шампионите бяха:
   1.Тинка Диманова
   2.Донка Стефанова
   3.Мария Петкова
   Денят завърши с весели хора, озвучени от г-н Георги Борисов. За здравето и благополучната реализация на проекта се грижеше г-жа Росица Колева. Съдействаха още: НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, служители по поддръжка на спортни терени и спорт, общинска администрация и община Две могили. 
Седма международна среща по проект на програма Еразъм+ на ДГ „Първи юни” с. Баниска
01 Ноември 2016


   Срещата се проведе в град Измит, Турция в периода от 17 октомври до 21 октомври 2016 година. Турският град бе домакин на седмата транснационална среща по проект на  програма Еразъм+  „Modernity and traditions” за сътрудничество и обмен на добри практики.
   Детска градина „Първи юни” е партньор в международната образователна инициатива заедно с още три европейски държави- Полша, Румъния и Турция. Целта на проекта е да насърчи децата да развиват своята креативност, любознателност и способности и да споделят своите постижения с връстниците си от други страни. Учителите да прилагат иновативни дейности в процеса на обучение и възпитание и да обменят методи на преподаване. Освен това, да бъде представена всяка от държавите от различни гледни точки: географска, историческа, културна, кулинарна и т.н.
   Темата на проведената среща беше свързана с обмяна на идеи за методите на преподаване на образователното съдържание; използването на иновативни техники и технологии в работата с деца от предучилищна възраст, както и обогатяването на учебната програма.
   По време на срещата представителите на отделните държави обмениха планове и видеозаписи на проведени ситуации, прилагащи иновативни методи на обучение. Проведоха се дискусии във връзка с педагогическата работа на учителя в детската градина.
   Всички участници в срещата се обединиха около тезата, че  обмяната на опит и на добри практики между учебни заведения от различни страни е много ползотворна и че това е доказана форма на квалификация на педагогическите специалисти.
  Поставените цели през двете проектни години бяха постигнати и сега, с нови сили и идеи, започнахме третата (последна) година на съвместната ни работа.Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия

 
Покана
01 Ноември 2016

   Уведомяваме Ви, че на 10.11.2016 (сряда) от 11.00 ч., в конферентната зала на Община Две могили, Областен информационен център - Русе ще проведе информационна среща, посветена на Мярка 4.1. от Програма за развитие на селските райони и процедурата за социално предприемачество по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Каним всички заинтересовани и потенциални бенефиценти да участват в информационното събитие. По Мярка 4.1. право да кандидатстват имат: земеделски производители (физически и юридически лица), групи и организации на производители. По процедура „Развитие на социалното предприемачество“ допустимите кандидати са: работодатели, общини, социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, НПО, доставчици на социални услуги.


ПРОГРАМА

на информационната среща на ОИЦ-Русе в гр. Две могили:


10:45  – 11:00 часа  Регистрация на участниците, кафе и сладки за „Добре дошли“.

11:00  – 11:30 часа  Представяне на Мярка 4.1. от Програмата за развитие на селските райони

11: 30 – 11:45 часа Въпроси и отговори

11:45 – 12:00 часа „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

12:00 – 12:10 часа Добри практики в социалното предприемачество

12:10 – 12: 20 часа Въпроси и отговори  

 
Съобщение
31 Октомври 2016

О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И


На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/


О Б Я В Я В А:


   Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

     „Ф + С АГРО” ООД  гр. Две могили

   с оператор „Ф + С АГРО” ООД гр. Русе,
   с предмет на дейност: търговия с препарати за растителна защита, торове и семена.
   Доклад за предотвратяване на големи аварии и аварийното планиране на „Ф + С АГРО” ООД  - складова база гр. Две могили.
   В съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.
Документите са на разположение на  обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в сградата на общината на бул. „България” № 84, ет. 2, стая № 12, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и/или на интернет страницата на общината.


   Лице за контакти: Хюлия Севдалиева – главен специалист Гз и ОМП, тел. 08141/2006.


  Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 
Първа награда за чилновските самодейци
28 Октомври 2016

   Групата за изворен фолклор "Чилновски баби" от с. Чилнов се завърна с Първа награда за оригинална носия от 13-ят Международен фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува", село Микрево , община Струмяни. Хърцойските носии за пореден път впечатлиха  многоуважаемото жури. 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 152
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.