Община Две могили

+ - =
http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Заповед за определяне границите на районите, в които се извършва сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депо за битови отпадъци и поддържане на чистотата.
28 Октомври 2016


продължава...
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост
26 Октомври 2016

   Заповедта за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост може да видите тук.


 
Съобщение
25 Октомври 2016


 
Краен срок за плащане на местните данъци и такси за 2016 г.
25 Октомври 2016

   Община Две могили уведомява всички данъкоплатци по Закона за местните данъци и такси (граждани и фирми), че на 31 октомври изтича срока за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.
   На данъчно задължените лица, които на са платили в срок задълженията си, се съставят актове за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. При неплащане на задължението в срок се преминава към принудително събиране от публичните изпълнители по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
   Местата за плащане са:
1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили.
2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили.
3. В офисите на Изипей АД.
4. В клоновете на „Български пощи”.
5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:


БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF

Кодове за плащане:


Данък върху недвижимите имоти – 442100
Данък върху превозните средства – 442300
Такса битови за отпадъци - 442400


 
"БЪЛГАРИЯ - ТОВА СЪМ АЗ"
25 Октомври 2016


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 152
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.