Община Две могили

+ - =

Съобщение за прекратяване на публична покана
01 Юни 2012


 

Банкова сметка

СИБАНК АД РУСЕ
IBAN BG25BUIB71148429000200
BIC BUIBBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ 448007


Анкета

Каква е целта на Вашето посещение в сайта?
 
Module error
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.