Община Две могили

+ - =

Мандат 2011 - 2015
There are no translations available.


С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Снимка Име Представител на
1
Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.10.1964 г.
Средно образование

ЕТ „Хари – 90”
село Бъзовец

7168 село Бъзовец
ул. „В. Левски” №1

телефон
0887 389 722
2 Байчо Петров Георгиев Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 12.12.1962 г.
Висше образование
Адвокатска колегия –
Русе

7150 град Две могили
ул. „Струма” №7

телефон
0886 135 976
3
Боян Симеонов
ИВАНОВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 11.08.1955 г.

Висше образование - инженер

Частен бизнес

7150 град Две могили
ул. „Филип Тотю” №5

телефон
0884 800061

4
Велико Димитров
ВЕЛИКОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 21.061952 г.

Средно образование


7167 село Баниска
ул. „Христо Ботев” №28


телефон
0878 419660

5
Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 18.07.1979 г.

Висше образование


7012 град Русе6
Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 14.02.1957 г.
Средно образование

„Помен – 57” - ЕООД – Помен

7164 село Помен
ул. „В. Левски” № 20

телефон
0887 917 369
7
Микерям Кадир
АДЯМ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Родена на 11.08.1957 г.
Средно образование

ЕТ „Цаню Ненов - Боци –
Батишница

7169 село Батишница
ул. „Хр. Ботев” № 18

телефон
0896 608 867
8
Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 26.04.1968 г.
Средно образование

Частен бизнес

7168 село Бъзовец
ул. „Г. Димитров” №96

телефон
0896 773644
9
Пламен Петков
ЛАШЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 26.05.1965 г.
Висше образование

ЕТ „Росица Лашева” – Две могили

7150 град Две могили
бул. „България” № 93

телефон
0896 820 241
10

Радослав Косев
РАДЕВ

Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 22.04.1953 г.

Висше образование - агроном

ППК "Баниски лом"

7167 село Баниска
ул. „Шипка” №2

телефон
0888 241302

11
Светлозар Милчев
ДОНЕВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 09.05.1966 г.
Висше образование

ПГСС К.А.Тимирязев – Две могили

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №1

телефон
0878 121 172
12
Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 22.03.1974 г.
Висше образование - зооинженер

НАРСПБМ гр.В.Търново

7150 град Две могили
ул. „Христо Ботев” №1

телефон
0879427300
13
Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Родена на 04.04.1949 г.
Висше образование - филология

Пенсионерка

7150 град Две могили
Бул. „България” №96

телефон
0886 135896
14
Стоян Георгиев
ГЕЦОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 08.02.1950 г.
Висше образование - агроном

ДГС - гр.Бяла

7160 село Кацелово
ул. „Пирин” №6

телефон
0889 230914
15
Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Родена на 14.04.1979 г.
Висше образование - финанси

Частен бизнес

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №2

телефон
0896 760327
16
Христина Димитрова
ЕФТИМОВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 27.02.1963 г.

Висше образование - магистър по икономика
СА "Д.А. Ценов" - гр.Свищов


ЕТ "Ефтимови - Христина Ефтимова"

7150 град Две могили
ул. „Вит” №3

телефон
0885 937126

17
Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 25.06.1976 г.
Висше образование - аграрна икономика

Земеделски производител

7150 град Две могили
ул. „Назъм Хикмет” №25

телефон
0897 968902

С П И С Ъ К

на лица, избрани за общинските съветници и работили в Общински съвет
при Община Две могили, но преминали на друга работа
за мандата 2011 – 2015 година


Име презиме фамилия Период Преминал на друга работа
от до
1 Димитър Петров Димитров
04.11.2011
12.12.2011
Заместник кмет на Община Две могили


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.