Община Две могили

+ - =

Populaţiei în municipiul Dve mogili

     Municipiulu Dve mogili este de tip funcţional IV. Începând din data de 09.07.2010, populaţia număra 10 255 de locuitori, inclusiv 4 450 locuitori al oraşului Dve Mogili. Din populaţia totală, 5 197 sunt femei şi 5 058 sunt bărbaţi. Acesta reprezintă 0,14% din populaţie ţari şi 3,85% din populaţia regiunea Ruse. Densitatea populaţiei este de 34 E / mp.

Populaţiei în municipiul Dve mogili

Ani Populaţia de domiciliu Inclusiv bărbaţi Inclusiv femei
2005 11 628 5 612 5 863
2006 11 219 5 491 5 728
2007 10 959 5 369 5 590
2008 10 749 5 298 5 451
2009 10 479 5172 5307
2010 10255 5197 5058

     Raportul dintre mediul urban a populaţiei rurale este de 43.39% la 56.61% şi diferă semnificativ de media naţională, care este de 68% la 32%. Populaţia pana la 18 ani este 14.72%, de vârstă activă - 55.90% din totalul populaţiei apte de muncă şi peste - 29.38%.

Populaţia şi dinamica populaţiei din municipiul Dve mogili în locaţii:

Locaţie Populaţia de domiciliu – anul 2005. Populaţia de domiciliu – anul 2007. Populaţia de domiciliu – anul 2010.
DVE MOGILI 4719 4549 4450
BANISKA 1352 1332 1267
BATISHNITSA 797 737 686
BUZOVETS 1035 1016 921
KARAN VARBOVKA 522 496 428
KATSELOVO 991 928 836
MOGILINO 396 364 270
OSTRITSA 398 371 334
PEPELINA 40 38 35
POMEN 529 485 448
CHILNOV 599 555 494
SHIROKOVO 97 88 86
Total 11475   10959 10255
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.