Община Две могили

+ - =

Временни комисии 2007-2011
There are no translations available.


ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
мандат 2007 – 2011 година)


Комисия Състав Позиция

1

За изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Александър Иванов
ИВАНОВ

Член

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Член

Енчо Петров
СТОЯНОВ

Член

Йордан Георгиев
ВЕЛИКОВ

Член 

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Член

Сезер Юсеин
САБАХ

Член

 

 

 


 


2

За Домът за деца и младежи с умствена изостаналост „Света Петка” село Могилино

Енчо Петров
СТОЯНОВ

Председател

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Член

Красимир Ганчев
КУНЕВ

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Член

Велико Димитров
СТЕФАНОВ

Член 

 

 

 

 

3

За организиране и провеждане на конкурс за избор на обществен посредник в Община Две могили, област Русе

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Секретар

Никола Иванов
НИКОЛОВ

Член

Петър Колев
ПЕТРОВ

Член

Тодор Неделчев
КУЦАРОВ

Член 

 

 

 

 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.