Община Две могили

+ - =

Временни комисии 2007-2011


ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
мандат 2007 – 2011 година)


Комисия Състав Позиция

1

За изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Александър Иванов
ИВАНОВ

Член

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Член

Енчо Петров
СТОЯНОВ

Член

Йордан Георгиев
ВЕЛИКОВ

Член 

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Член

Сезер Юсеин
САБАХ

Член

 

 

 


 


2

За Домът за деца и младежи с умствена изостаналост „Света Петка” село Могилино

Енчо Петров
СТОЯНОВ

Председател

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Член

Красимир Ганчев
КУНЕВ

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Член

Велико Димитров
СТЕФАНОВ

Член 

 

 

 

 

3

За организиране и провеждане на конкурс за избор на обществен посредник в Община Две могили, област Русе

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Ахмед Назиф
ФЕИМ

Секретар

Никола Иванов
НИКОЛОВ

Член

Петър Колев
ПЕТРОВ

Член

Тодор Неделчев
КУЦАРОВ

Член 

 

 

 

 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.