Община Две могили

+ - =

Решения 2017

Заседание № 22 - 27.01.2017

Заседание № 23 - 28.02.2017

Заседание № 24 - 24.03.2017

Заседание № 25 - 28.04.2017

Заседание № 26 - 26.05.2017

Заседание № 27 - 23.06.2017

Заседание № 28 - 28.07.2017

Заседание № 29 - 25.08.2017

Заседание № 30 - 29.09.2017

Заседание № 31 - 27.10.2017

Заседание № 32 - 24.11.2017

Заседание № 33 - 22.12.2017


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.