Община Две могили

+ - =

Решения 2018

Заседание № 34 - 26.01.2018

Заседание № 35 - 23.02.2018

Заседание № 36 - 30.03.2018

Заседание № 37 - 27.04.2018

Заседание № 38 - 25.05.2018

Заседание № 39 - 29.06.2018

Заседание № 40 - 26.07.2018

Заседание № 41 - 24.08.2018

Заседание № 42 - 28.09.2018

Заседание № 43 - 26.10.2018

Заседание № 44 - 30.11.2018

Заседание № 45 - 14.12.2018

Заседание № 46 - 28.12.2018


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.