Община Две могили

+ - =

Мандат 1999-2003


С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 1999 – 2003 година)


Име Роден на Адрес
1 Алекси Петров
ЦАНЕВ
27.10.1948г. град Две могили – 7150, улица „Тодор Каблешков” №2
2 Ангел Петков
БРАЙКОВ
16.01.1039г. град Две могили – 7150, улица „Дунав” №14
3 Антония Илиева
БОРИСОВА
21.01.1957г. град Две могили – 7150, улица „Любен Каравелов” №11
4 Володя Иванов
ПАВЛОВ
03.07.1961г. град Две могили – 7150, улица „Дунав” №5
5 Иванка Велкова
ГЕОРГИЕВА
26.03.1947г. село Кацелово – 7160, улица „Тончо Стисков” №37
6 Игор Статев
ИВАНОВ
10.08.1966г. град Две могили – 7150, улица „Христо Ботев” №3
7 Илия Иванов
ХРИСТОВ
24.09.1949г. село Чилнов – 7162, улица „Паисий Хилендарски” №10
8 Илиян Пенев
ИВАНОВ
01.07.1965г. град Две могили – 7150, улица „Христо Г. Данов” №10
9 Красимира Йорданова
МАКАРОВА
01.06.1953г. град Две могили – 7150, улица „Ропотамо” №1
10 Манол Димов
МАРИНОВ
03.03.1948г. град Две могили – 7150, булевард „България” №29
11 Недю Радков
ЦАНЕВ
23.12.1954г. град Две могили – 7150, улица „Дружба” №60
12 Петър Колев
ПЕТРОВ
27.10.1945г. град Две могили – 7150, улица „Генерал Скобелев” №7
13 Рафет Назиф
ФЕИМ
17.07.1953 г.
с. Батишница – 7169, улица "Трети март" №15
14 Румен Манолов
МАРКОВ
08.04.1971г. град Две могили – 7150,улица „Васил Левск ” №22
15 Сабри Зюрабов
САБРИЕВ
25.12.1966г. грaд Две могили – 7150, улица „Булаир” №1
16 Хасан Абдула
МУСТАФА
05.06.1961г. град Две могили – 7150, улица „Цариград” №1
17 Хасан Мустафов
ЮЗЕИРОВ
20.07.1951г. град Две могили – 7150, улица „Видин” №10
18 Христо Иванов
КОЛЕВ
01.12.1944г. град Две могили – 7150, улица „Пловдив” №2
19 Янка Петрова
РАДЕВА
28.10.1950г. град Две могили – 7150, улица „Видин” №7
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.