Община Две могили

+ - =

Решения 2008 г.

Зеседание № 5 - 04.01.2008

Зеседание № 6 - 22.01.2008

Зеседание № 7 - 01.02.2008

Зеседание № 8 - 03.03.2008

Зеседание № 9 - 07.03.2008

Зеседание № 10 - 28.03.2008

Зеседание № 11 - 18.04.2008

Зеседание № 12 - 23.05.2008

Зеседание № 13 - 04.06.2008

Зеседание № 14 - 20.06.2008

Зеседание № 15 - 02.07.2008

Зеседание № 16 - 18.07.2008

Зеседание № 17 - 13.08.2008

Зеседание № 18 - 24.08.2008

Зеседание № 19 - 12.09.2008

Зеседание № 20 - 19.09.2008

Зеседание № 21 - 06.10.2008

Зеседание № 22 - 17.10.2008

Зеседание № 23 - 07.11.2008

Зеседание № 24 - 21.11.2008

Зеседание № 25 - 19.12.2008

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.