Община Две могили

+ - =

Решения 2009 г.

Заседание № 26 - 23.01.2009

Заседание № 27 - 30.01.2009

Заседание № 28 - 09.02.2009

Заседание № 29 - 20.02.2009

Заседание № 30 - 04.03.2009

Заседание № 31 - 06.03.2009

Заседание № 32 - 20.03.2009

Заседание № 33 - 17.04.2009

Заседание № 34 - 22.05.2009

Заседание № 35 - 19.06.2009

Заседание № 36 - 17.07.2009

Заседание № 37 - 06.08.2009

Заседание № 38 - 21.08.2009

Заседание № 40 - 18.09.2009

Заседание № 41 - 16.10.2009

Заседание № 42 - 29.10.2009

Заседание № 43 - 20.11.2009

Заседание № 44 - 18.12.2009

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.