Община Две могили

+ - =

Почетен знак Филип Тотю
There are no translations available.

ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ

носител на почетния знак „Филип Тотю за 2008 година

     Христо Иванов Колев е роден на 01.12.1944 г. в село Широково, община Две могили, област Русе.

     Основното си образование завършва в родното си село през 1958 г. Продължава образованието си в Техникум по механотехника в град Русе, който завършва през 1963 г.

     От 1963 г. – 1965 г. отбива военната си служба. След нея работи като зъбофрезист към Кораборемонтен завод град Русе.

     През следващата година кандидатства и е приет за редовен студент в ВИММЕСС, което завършва през юли 1972 г.

     Започва работа като инженер по ремонта към ТКЗС град Две могили.

     През 1974 г. е избран за зам.-председател на Общински народен съвет град Две могили.

     От 1974 г. до 2007 г. е Общински съветник.

     През 1976 г. започва работа като зам.-директор на СПТУ по СС град Две могили. От септември 1981 г. е назначен за Директор на същото училище.

     През 2003 г. – 2007 г. е кандидат за Общински Кмет.

     През 2007 г. се пенсионира.

     Женен с две деца и двама внука.

     Живее в град Две могили, на ул. „Пловдив” № 2.

 

КОЙЧО ПЕНЧЕВ КОЛЕВ

носител на почетния знак „Филип Тотю за 2009 година

 

     Койчо Пенчев Колев е роден на 23.12.1940 г. в град Габрово, където са работили родителите му до 1946 г.

     Основно и средно образование завършва в град Две могили, а висшето си – във ВИХВП град Пловдив през 1965 г.

     Работи последователно като инженер – технолог в ГТП „Здрава храна” – Русе, ДКК „Дунавия” – Русе, в град Попово и град Бяла като началник производство и главен инженер на консервени  предприятия.

     От 1969 г. е конструктор в Промкомбинат „Дружба” град Две могили, а от 1970 г. до 1972 г. – учител по химия в СПТУ по Селско стопанство – Две могили.

     От 1972 г. до 1996 г. е преподавател в Техникума по автотранспорт в град Русе.

     През 1978 г. добива чрез конкурс научна преподавателска степен в МЕИ – град Габрово и е назначен като университетски преподавател, но не заема длъжността.

     Има над 150 публикации, най-вече на публицистичния и сатиричен фронт. Печелил е грамоти и награди като изобретател и шахматист.

     От 1996 г. е пенсионер с будна гражданска съвест и скромна пенсия.

     Живее в град Две могили със съпругата си, която също е пенсионерка.

 

ИВАН СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

носител на почетния знак „Филип Тотю за 2010 година

 

     Иван Стоянов Андреев е роден на 04.08.1960 г. в град Русе.

     Средното си образование завършва в К. А. Тимирязев град Две могили през 1978 г.

     От 2006 г. до 2009 г. учи и завършва Пловдивския земеделски колеж, специалност „Агротехнологии” и придобивата професия „Агроном”.

     Има 30 години стаж в сектор „Селско стопанство”.

     От 1994 г., от основаването на ЗК „Филип Тотю” град Две могили работи в нея като бригадир (организатор производство).

     През месец ноември 1999 г. е избран за председател на Коперацията. Към днешна дата продължава да заема тази длъжност с мандат до 2014 г..

     В момента Кооперацията обработва 26 000 декара земя. Осигурява работа на 50 човека. Тя е в добро финансово-икономическо състояние. Машинният парк е обновен. Работи със собствени средства. Няма заеми и теглени кредити. През годините от създаването си до днес реализира проекти по програма САПАРД, мярка 121.  

     Нееднократно той и Кооперацията подпомагат общински мероприятия или са съорганизатори на такива.

     Семеен е с две деца.

     Иван Андреев се ползва с добро име и с висок авторитет сред жителите на Община Две могили. Той е трудолюбив, честен и прям в отношенията с хората. С работата си отстоява името на Кооперацията и за нея се говори с уважение и респект.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.