Община Две могили

+ - =

Решения 2011 г.

Заседание № 57 - 28.01.2011

Заседание № 58 - 18.02.2011

Заседание № 59 - 17.03.2011

Заседание № 60 - 29.04.2011

Заседание № 61 - 03.06.2011

Заседание № 62 - 25.07.2011

Заседание № 63 - 26.08.2011

Заседание № 64 - 02.09.2011

Заседание № 65 - 20.09.2011

Заседание № 66 - 14.10.2011


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.