Община Две могили

+ - =

Архив


С П И С Ъ К

на председателите на Общинския съвет при Община Две могили


Председател Име презиме фамилия
Иван Цонев Иванов Иван Цонев ИВАНОВ
Роден на 24.12.1953 г.
град Две могили – 7150,
улица „Цар Иван Асен” №4
Период
31.09.1991 г. – 05.10.1993 г.
   
Иван Станчев Ганчев Иван Станчев ГАНЧЕВ
Роден на 20.01.1950 г.
град Две могили – 7150,
булевард „България” №69,
вход 3, апартамент 2
Период
19.10.1993 г. – 15.11.1995 г.
   
Ахмед Мазиф Феим Ахмед Назиф ФЕИМ
Роден на 16.04.1948 г.
град Две могили – 7150,
улица „Сакар планина” №11
Период
15.11.1995г. – 10.01.1997 г.
09.05.1997г. – 30.07.1999 г.
   
Илиян Пенев Иванов Илиян Пенев ИВАНОВ
Роден на 01.07.1965 г.
град Две могили – 7150,
улица „Христо Г. Данов” №10
Период
10.01.1997 г. – 01.04.1997 г.
25.02.2004 г. – 12.11.2007 г.
   
Хасан Мустафов Юзеиров Хасан Мустафов ЮЗЕИРОВ
Роден на 21. 07.1951 г.
град Две могили – 7150,
улица „Видин” №10
Период
30.07.1999 г. – 04.11.1999 г.
   
Петър Колев Петров Петър Колев ПЕТРОВ
Роден на 27.10.1945 г.
град Две могили – 7150,
улица „Генерал Скобелев” №7
Период
04.11.1999 г. – 12.11.2003 г.
   
Тодор Радославов Тодоров Тодор Радославов ТОДОРОВ
Роден на 04.10.1944 г.
град Две могили – 7150,
улица „Георги Бенковски” № 14
Период
12.11.2003 г. – 25.02.2004 г.
   

Байчо Петров ГЕОРГИЕВ
Роден на 12.12.1962 г.
град Две могили – 7150,
улица „Струма” № 7
Период
12.11.2007 – 04.11.2011 г.
   

Христина Димитрова ЕФТИМОВА
Роден на 27.02.1963 г.
7150 град Две могили
ул. „Вит” №3
Период
04.11.2011 – 31.08.2014 г.
   
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.