Община Две могили

+ - =

Решения 2019


Заседание № 47 - 25.01.2019

Заседание № 48 - 22.02.2019

Заседание № 49 - 29.03.2019

Заседание № 50 - 19.04.2019

Заседание № 51 - 31.05.2019

Заседание № 52 - 28.06.2019

Заседание № 53 - 26.07.2019

Заседание № 54 (извънредно – тържествено) - 28.08.2019

Заседание № 55 - 30.08.2019

Заседание № 56 - 04.10.2019 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.