Община Две могили

+ - =

Побратимени градове

  • Община Букшани, Румъния, 04.07.2008 г.


  • Община Прунду Бъргълуй, Румъния, 18.08.2008 г.

По случай Международния ден на детето в Република Турция, община Алтънова отправи официална покана за участие на деца от община Две могили във фестивала, който се проведе за първи път съвместно с побратимените им общини.
    Участници във фестивала бяха деца от общините Алтънова (Р. Турция), Две могили (Р. България) и Татлъсу (Кипър). Кмета на община Татлъсу беше впечатлен от изпълненията на нашите деца и отправи покана за участие в техния фестивал, който ще се състои през месец септември 2012 г. Беше отправена покана и към ръководството на общината за побратимяване на двете общини – община Две могили и община Татлъсу.
    На визитата, представителите от трите общини си размениха подаръци, а на 23 април  2012 г.– „Деня на детето” наградиха децата с медали и купи.
    За затвърждаване на добрите отношения между побратимените общини, децата и техните ръководители засадиха дръвчета, за които ще се грижат местните деца на община Алтънова.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.