Община Две могили

+ - =

Заповед № 592
24 Август 2010

     Във връзка с произвеждането на частичен избор на кмет в кметство Каран Върбовка насрочен на 16.10.2010 г. ОБРАЗУВАМ 1 /една/ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на кметството и утвърждавам номерация и, както следва


>> Цялата заповед


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.