Община Две могили

+ - =

Общо събрание Острица
Joi, 09 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     Община Две могили, уведомява жителите на с. Острица, имащи право на глас, че на 9.09.2010г. от 17.30 часа в салона на Народно читалище „Отец Паисий", община Две могили да се проведе Общо събрание на населението на с. Острица. Въпросите които подлежат на обсъждане са: - Даване на съгласие за промяна преназначението на пасище, мера с статут на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел изграждане на територията на Общината на Електроенергиен комплекс „Две могили"


>> Цялото съобщение 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.