Община Две могили

+ - =

Заповед № 651
13 Септември 2010

На основание чл.44, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за местните избори, Указ №193 от 19.07.2010 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Каран Върбовка и Заповед №592 от 24.08.2010 г. на Кмета на община Две могили.


>> Цялата заповед


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.