Община Две могили

+ - =

Заповед № 652
13 Септември 2010


     На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Указ №193 от 19.07.2010 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор на кмет на кметство Каран Върбовка и във връзка с чл. 65, ал.2 от Закона за местните избори ЗАПОВЯДВАМ:>> Цялата заповед, страница 1
>> Цялата заповед, страница 2


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.