Община Две могили

+ - =

Решения 2020

Заседание № 4 - 31.01.2020

Заседание № 5 - 28.02.2020

Заседание № 6 - 27.03.2020

Заседание № 7 - 30.04.2020

Заседание № 8 - 29.05.2020

Заседание № 9 - 26.06.2020

 • Решение № 150 относно: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, с.Баниска.
 • Решение № 151 относно: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили.
 • Решение № 152 относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство с.Батишница.
 • Решение № 153 относно: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. Две могили.
 • Решение № 154 относно: Избор на временна комисия.
 • Решение № 155 относно: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 • Решение № 156 относно: Съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство „Фолксваген Джета”.
 • Решение № 157 относно: Съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Тойота Хайейс”.
 • Решение № 158 относно: Отмяна на решение № 149.
 • Решение № 159 относно: Промяна в бюджета на община Две могили към 30.06.2020 г. и актуализирания план за капиталовите разходи 
 • Решение № 160 относно: Закриване на Детска ясла „Радост”.
 • Решение № 161 относно: Определяне на представител в редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.