Община Две могили

+ - =

ЗПКОНПИ

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

№ 1/26.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Петрова

Община Две могили

Секретар

№ 2/27.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кънчева

Община Две могили

Директор Дирекция АПИО

№ 3/27.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Енчева

Община Две могили

гл. спец. Човешки ресурси

№ 4/30.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Йоана Димитрова

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 5/30.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Янкова

Община Две могили

Мл. експерт КВТЗП

№ 6/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Манджарова - Димова

Община Две могили

Км. наместник

с. Широково

№ 7/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Симеонка Иванова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 8/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Юлиян Калинов

Община Две могили

Мл. експерт МДТ

№ 9/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Невянка Димитрова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 10/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Искра Филипова

Община Две могили

Началник отдел МДТ

№ 11/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Наталия Георгиева

Община Две могили

Финансов контрольор

№ 12/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Димитрова

Община Две могили

Гл. експерт Бюджет

№ 13/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Минчева

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 14/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сениха Тасим

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 15/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Недка Гецова

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 16/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Марийка Андреева

Община Две могили

Директор Дирекция ФМДТ

№ 17/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Радушева

Община Две могили

Началник отдел и гл. счетоводител

№ 18/10.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Валентин Бодуров

Община Две могили

Домакин

№ 19/11.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Хюлия Севдалиева

Община Две могили

Служител по СИОМП и Екология

№ 20/17.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Ферихан Сюлейманова

Община Две могили

Мл. експерт РР

№ 21/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Димитранка Христова

Община Две могили

Ст. специалист УТ

№ 22/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Йорданка Тодорова

Община Две могили

Гл. специалист УТ

№ 23/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Айлин Юсеинова

Община Две могили

Директор Дирекция РР

№ 24/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Юлия Колева

Община Две могили

Гл. специалист Общинска собственост

№ 25/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Нейхан Назиф

Община Две могили

Началник отдел ОСРР

№ 26/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Миглена Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт ЕТООСИМ

№ 27/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Кръстев

Община Две могили

Мл. експерт САСКИТ

№ 28/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Трифон Трифонов

Община Две могили

Гл. спец. УТ

№ 29/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Владимира Владимирова

Община Две могили

Гл. специалист АОДА

№ 30/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кръстева

Община Две могили

Ст. юрисконсулт и мл. експерт Образование и спорт

№ 31/19.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Сашка Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт СДЗ

№ 32/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бодурова

Община Две могили

Гл. специалист ГРАО

№ 33/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Валентин Георгиев

Община Две могили

Специалист Чистота

№ 34/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Георги Корчев

Община Две могили

Кметски нам. На с. Пепелина

№ 35/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Петя Христова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№ 36/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Зейхан Зейнолов

Община Две могили

Мл. експерт ЛТСД

№ 37/10.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт ЕТООСИМ

№ 38/10.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Петрова

Община Две могили

секретар

№ 39/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йоана Димитрова

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 40/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Трифон Трифонов

Община Две могили

Гл. специалист УТ

№ 41/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Зейхан Зейнолов

Община Две могили

Мл. експерт ЛТСД

№ 42/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кънчева

Община Две могили

Директор Дирекция АПИО

№ 43/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бодурова

Община Две могили

Гл. специалист ГРАО

№ 44/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Енчева

Община Две могили

Гл. специалист ЧР

№ 45/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Димитрова

Община Две могили

Гл. експерт Бюджет

№ 46/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Невянка Димитрова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 47/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Калинов

Община Две могили

Мл. експерт МДТ

№ 48/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Симеонка Иванова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 49/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Искра Филипова

Община Две могили

Началник отдел МДТ

№ 50/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Айлин Юсеинова

Община Две могили

Директор Дирекция РР

№ 51/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Колева

Община Две могили

Гл. специалист Общинска собственост

№ 52/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ферихан Сюлейманова

Община Две могили

Мл. експерт РР

№ 53/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сашка Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт СДЗ

№ 54/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Христова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№ 55/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Хюлия Севдалиева

Община Две могили

Служител по СИОМП и Екология

№ 56/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Недка Гецова

Община Две могили

Ст. счетоводител

№ 57/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Минчева

Община Две могили

Ст. счетоводител

№ 58/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Радушева

Община Две могили

Началник отдел и гл. счетоводител

№ 59/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сениха Тасим

Община Две могили

Ст. счетоводител

№ 60/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Марийка Андреева

Община Две могили

Директор Дирекция ФМДТ

№ 61/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Наталия Георгиева

Община Две могили

Финансов контрольор

№ 62/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Иванов

Община Две могили

Кметски нам. с. К. Върбовка

№ 63/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Иванова

Община Две могили

Ст. специалист в км. нам. с. Каран Върбовка

№ 64/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йорданка Тодорова

Община Две могили

Гл. специалист УТ

№ 65/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Владимира Владимирова

Община Две могили

Гл. специалист АОДА

№ 66/25.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Корчев


Община Две могили

Кметски нам. с. Пепелина

№ 67/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Георгиева

Община Две могили

Директор на ЦПЛРИСКИОНИС

№ 68/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Пламен Маринов

Община Две могили

Гл. архитект

№ 69/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Янкова

Община Две могили

Мл. експерт КВТЗП

№ 70/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Манджарова-Димова

Община Две могили

Кметски наместник с. Широково

№ 71/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Нейхан Назиф

Община Две могили

Началник отдел Общинска собственост

№ 72/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитранка Христова

Община Две могили

Ст. спец. УТС

№ 73/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Кръстев

Община Две могили

САСКИТ

№ 74/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кръстева

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 75/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Галина Кръстева

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 76/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Директор ЦНСТПЛУИ

№ 77/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Директор ЦНСТПЛУИ

№ 78/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Томова

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№ 79/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Албена Томова

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№ 80/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Цветелина Райчева

Община Две могили

Управител ЗЖ

№ 81/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Райчева

Община Две могили

Управител ЗЖ

№ 82/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Ралица Георгиева

Община Две могили

Директор ЦПЛРИСКИОНИС

№ 83/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Илиева

Община Две могили

Директор ДГ Първи юни Баниска

№ 84/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Илиева

Община Две могили

Директор ДГ Първи юни Баниска

№ 85/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Снежана Иванова

Община Две могили

Ст. спец. К. Върбовка

№ 86/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Надежда Ангелова

Община Две могили

Директор ДГ Св. Св. К. и Методий

№ 87/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Надежда Ангелова

Община Две могили

Директор ДГ Св. Св. К. и Методий

№ 88/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Татяна Петрова

Община Две могили

Директор ДЯ 

№ 89/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

 Татяна Петрова

Община Две могили

Директор ДЯ 

№ 90/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Андреева

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№ 91/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Маргарита Андреева

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№ 92/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Илиана Калчева

Община Две могили

Мл.експерт ГРАО

№ 93/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиана Калчева

Община Две могили

Мл.експерт ГРАО

№ 94/03.09.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Петър Петров

Община Две могили

Управител ЦОП

№ 95/03.09.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Петър Петров

Община Две могили

Управител ЦОП

№96/10.12.2018г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

 Здравко Ефтимов

Община Две могили

Гл. спец. ОС

№97/09.01.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Здравко Ефтимов

Община Две могили

Гл. спец. ОС

№98/30.04.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Петрова

Община Две могили

Секретар на Общината

№99/02.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Райчева

Община Две могили

Управител ЗЖ в

с. Могилино

№100/07.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Енчева

Община Две могили

Мл. експерт ЧР

№101/07.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Управител ЦНСТ

№102/07.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кънчева

Община Две могили

Директор АПИО

№103/07.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Андреева

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№104/07.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бодурова

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№105/09.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Трифон Евгениев

Община Две могили

Гл. спец. УТС

№106/10.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Айлин Юсеинова

Община Две могили

Директор на дирекция на РР

№107/10.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Илиева

Община Две могили

Директор на ДГ с. Баниска

№108/10.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Надежда Ангелова

Община Две могили

Директор на ДГ Две могили

№109/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Невянка Димитрова

Община Две могили

Гл. спец. МДТ

№110/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Димитрова

Община Две могили

Гл. експерт Бюджет

№111/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Георгиева

Община Две могили

Директор на ЦПЛРИСКИОНИС

№112/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Искра Филипова

Община Две могили

Началник отдел МДТ

№113/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Симеонка Иванова

Община Две могили

Гл. спец. МДТ

№114/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Радушева

Община Две могили

Нач. отдел и гл. счет. ФСДБ

№115/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Хюлия Севдалиева

Община Две могили

ССИОМПЕ

№116/13.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Калинов

Община Две могили

Мл. експерт МДТ

№117/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Владимира Стоянова

Община Две могили

Гл. спец. АОДА

№118/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Димова

Община Две могили

Км. наместник

№119/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитранка Христова

Община Две могили

Ст. спец. УТС

№120/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Наталия Георгиева

Община Две могили

Финансов контрольор

№121/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Недка Гецова

Община Две могили

Ст. счетоводител

№122/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Спасова

Община Две могили

Ст. счетоводител

№123/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Сениха Тасим

Община Две могили

Ст. счетоводител

№124/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Марийка Андреева

Община Две могили

Директор ФМДТ

№125/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Корчев

Община Две могили

Км. наместник

№126/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кръстева

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№127/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Кръстев

Община Две могили

Мл. експерт САСКИТ

№128/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Димитрова

Община Две могили

Мл.експерт ЕТООСИМ

№129/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Ферихан Сюлейманова

Община Две могили

Мл.експерт РР

№130/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Петров

Община Две могили

Управител ЦОП

№131/14.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Иванова

Община Две могили

Ст. спец. К. Върбовка

№132/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Зейхан Зейнолов

Община Две могили

Мл. експерт ЛТСД

№133/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Сашка Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт СДЗ

№134/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Йорданка Тодорова

Община Две могили

Гл. спец. УТС

№135/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Нейхан Назиф

Община Две могили

Началник отдел ОСРР

№136/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиана Калчева

Община Две могили

Мл. експерт Образование и спорт

№137/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Иванов

Община Две могили

Км. наместник

№138/15.05.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Здравко Ефтимов

Община Две могили

Гл. спец. ОС

№139/15.05.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 2

Иваничка Коева

Община Две могили

Мл. експерт КВТЗП

№140/15.05.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 2


Албена Томова

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№141/16.07.2019г.

Чл.4, ал. 2

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Управител ЦНСТВХУИ

№142/22.07.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 2

Явор Цветанов

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№142-1/

22.07.2019г.

Чл.35, ал.1, т. 1

Здравко Ефтимов

Община Две могили

Началник отдел УТС

№143/22.08.2019г.

Чл.35, ал. 1, т.2

Здравко Ефтимов

Община Две могили

Началник отдел УТС

№144/18.11.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 1

Марияна Тодорова

Община Две могили

Гл. спец. АОДА

№145/09.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Марияна Тодорова

Община Две могили

Гл. спец. АОДА

№145-1/

13.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Стефан Стефанов

Община Две могили

Км. нам. Острица

№146/13.12.2019г.

Чл.35, ал.1,т.1

Панайот Янков

Община Две могили

Финансов контрольор

№147/13.12.2019г.

Чл.35, ал.1,т.2

Панайот Янков

Община Две могили

Финансов контрольор

№148/06.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Костадин Костадинов

Община Две могили

юрисконсулт

№149/06.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Айше Шабанова

Община Две могили

Спец. СДЗ

№150/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.2

Костадин Костадинов

Община Две могили

юрисконсулт

№151/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Искра Илиева

Община Две могили

Км. нам. Могилино

№152/17.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.2

Искра Илиева

Община Две могили

Км. нам. Могилино

№153/17.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.2

Стефан Димитров

Община Две могили

Км. нам. Острица

№154/31.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Севгюл Юмерова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№155/04.02.2020г.

Чл.35, ал.1,т.2

Айше Шабанова

Община Две могили

Спец. СДЗ


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.