Община Две могили

+ - =

ЗПКОНПИ
There are no translations available.

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

№ 1 /26.03.2018г.

№ 38/10.05.2018г.

чл. 35. ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Петрова

Община Две могили

Секретар

№ 2/27.03.2018г.

№ 42/15.05.2018г.

чл. 35. ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кънчева

Община Две могили

Директор Дирекция АПИО

№ 3/27.03.2018г.

№ 44/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Енчева

Община Две могили

гл. спец. Човешки ресурси

№ 4/30.03.2018г.

№ 4/30.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йоана Димитрова

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 5/30.03.2018г.

№ 69/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Янкова

Община Две могили

Мл. експерт КВТЗП

№ 6/10.04.2018г.

№ 70/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Манджарова - Димова

Община Две могили

Км. наместник

с. Широково

№ 7/10.04.2018г.

№ 48/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Симеонка Иванова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 8/10.04.2018г.

№ 47/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Калинов

Община Две могили

Мл. експерт МДТ

№ 9/10.04.2018г.

№ 46/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Невянка Димитрова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 10/10.04.2018г.

№ 49/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Искра Филипова

Община Две могили

Началник отдел МДТ

№ 11/10.04.2018г.

№ 61/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Наталия Георгиева

Община Две могили

Финансов контрольор

№ 12/10.04.2018г.

№ 45/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Димитрова

Община Две могили

Гл. експерт Бюджет

№ 13/10.04.2018г.

№ 57/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Минчева

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 14/10.04.2018г.

№ 59/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сениха Тасим

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 15/10.04.2018г.

№ 56/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Недка Гецова

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 16/10.04.2018г.

№ 60/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Марийка Андреева

Община Две могили

Директор Дирекция ФМДТ

№ 17/10.04.2018г.

№ 58/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Радушева

Община Две могили

Началник отдел и гл. счетоводител

№ 19/11.04.2018г.

№ 55/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Хюлия Севдалиева

Община Две могили

Служител по СИОМП и Екология

№ 20/17.04.2018г.

№ 52/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ферихан Сюлейманова

Община Две могили

Мл. експерт РР

№ 21/18.04.2018г.

№ 72/06.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитранка Христова

Община Две могили

Ст. специалист УТ

№ 22/18.04.2018г.

№ 22/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йорданка Тодорова

Община Две могили

Гл. специалист УТ

№ 23/18.04.2018г.

№ 50/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Айлин Юсеинова

Община Две могили

Директор Дирекция РР

№ 24/18.04.2018г.

№ 51/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Колева

Община Две могили

Гл. специалист Общинска собственост

№ 25/18.04.2018г.

№ 71/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Нейхан Назиф

Община Две могили

Началник отдел ОСРР

№ 26/19.04.2018г.

№ 37/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт ЕТООСИМ

№ 27/19.04.2018г.

№ 73/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Кръстев

Община Две могили

Мл. експерт САСКИТ

№ 28/19.04.2018г.

№ 40/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Трифон Трифонов

Община Две могили

Гл. спец. УТ

№ 29/19.04.2018г.

№ 65/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Владимира Владимирова

Община Две могили

Гл. специалист АОДА

№ 30/19.04.2018г.

№ 74/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кръстева

Община Две могили

Ст. юрисконсулт и мл. експерт Образование и спорт

№ 31/19.04.2018г.

№ 53/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сашка Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт СДЗ

№ 32/20.04.2018г.

№ 43/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бодурова

Община Две могили

Гл. специалист ГРАО

№ 33/20.04.2018г.

№ 33/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Георгиев

Община Две могили

Специалист Чистота

№ 34/20.04.2018г.

№ 66/25.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Корчев

Община Две могили

Кметски нам. На с. Пепелина

№ 35/20.04.2018г.

№ 54/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Христова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№ 36/20.04.2018г.

№ 41/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Зейхан Зейнолов

Община Две могили

Мл. експерт ЛТСД

№35#/15.05.2018г.

№137/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Иванов

Община Две могили

Кметски нам. с. К. Върбовка

№ 85/05.06.2018г.

№131/14.05.2019г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Иванова

Община Две могили

Ст. специалист в км. нам. с. Каран Върбовка

№ 82/05.06.2018г.

№ 67/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Георгиева

Община Две могили

Директор на ЦПЛРИСКИОНИС

№ 68/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Пламен Маринов

Община Две могили

Гл. архитект

№ 76/05.06.2018г.

№ 77/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Директор ЦНСТПЛУИ

№ 79/06.06.2018г.

№ 78/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Томова

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№ 80/05.06.2018г.

№ 81/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Райчева

Община Две могили

Управител ЗЖ

№ 83/05.06.2018г.

№ 84/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Илиева

Община Две могили

Директор ДГ Първи юни Баниска

№ 86/05.06.2018г.

№ 87/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Надежда Ангелова

Община Две могили

Директор ДГ Св. Св. К. и Методий

№ 89/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

 Татяна Петрова

Община Две могили

Директор ДЯ 

№ 91/13.08.2018г.

№ 90/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Андреева

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№ 92/13.08.2018г.

№ 93/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиана Калчева

Община Две могили

Мл.експерт ГРАО

№ 94/03.09.2018г.

№ 95/03.09.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Петър Петров

Община Две могили

Управител ЦОП

№96/10.12.2018г.

№97/09.01.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Чл. 35, ал. 1, т. 2

 Здравко Ефтимов

Община Две могили

Гл. спец. ОС

№142/22.07.2019г.

№142/22.07.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 1

Чл.35, ал. 1, т. 2

Явор Цветанов

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№144/18.11.2019г.

№145/09.12.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 1

Чл.35, ал.1, т.  2

Марияна Тодорова

Община Две могили

Гл. спец. АОДА

№145-1/13.12.2019г.

№153/17.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Стефан Стефанов

Община Две могили

Км. нам. Острица

№146/13.12.2019г.

№147/30.12.2019г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Панайот Янков

Община Две могили

Финансов контрольор

№148/06.01.2020г.

№150/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Костадин Костадинов

Община Две могили

юрисконсулт

№149/06.01.2020г.

№155/04.02.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Айше Шабанова

Община Две могили

Спец. СДЗ

№151/08.01.2020г.

№151/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Искра Илиева

Община Две могили

Км. нам. Могилино

№154/31.01.2020г.

№156/28.02.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Севгюл Юмерова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№204/01.08.2020г.

№155/31.08.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Стамен Статев

Община Две могили

САСКИТ
Декларации на кметове, кметски наместници и общински съветници:

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

№1/23.02.2018г.

№34/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Христина Ефтимова

Община Две могилиОбщински съветник

№2/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлозар ДоневОбщина Две могилиОбщински съветник

№3/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Стефан СтефановОбщина Две могилиОбщински съветник

№4/22.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Георги ГеоргиевОбщина Две могилиОбщински съветник

№5/22.02.2018г.

№39/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Галя ДодеваОбщина Две могилиОбщински съветник

№6/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Севгюл ЮмероваОбщина Две могилиОбщински съветник

№7/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Румен ДраковОбщина Две могилиОбщински съветник

№8/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Димитър ДимитровОбщина Две могилиОбщински съветник

№9/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлана ЦветановаОбщина Две могилиОбщински съветник

№10/23.02.2018г.

№35/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Мехмед ЧолаковОбщина Две могилиОбщински съветник

№11/23.02.2018г

№33/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Мехмед МехмедовОбщина Две могилиОбщински съветник

№12/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Николай ХристовОбщина Две могилиОбщински съветник

№13/23.02.2018г

№36/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Ивайло ПеневОбщина Две могилиОбщински съветник

№14/23.02.2018г

№29/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Румен МарковОбщина Две могилиОбщински съветник

№15/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Велко ИвановОбщина Две могилиОбщински съветник

№16/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Байчо ГеоргиевОбщина Две могилиОбщински съветник

№17/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Айдън КарамехмедовОбщина Две могилиОбщински съветник

№18/04.04.2018г

№45/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Божидар БорисовОбщина Две могилиКмет на Община

№19/04.04.2018г

№41/04.12.2019г.

№34/04.06.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Исмет ОсмановКметство с.ЧилновКмет на Кметство

№20/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Иван НиколаевКметство с.КацеловоКмет на Кметство

№21/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Йордан ЙордановКметство с.ОстрицаКмет на Кметство

№22/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Петко ПетковКметство с.МогилиноКмет на Кметство

№23/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Георги ГеоргиевКметство с.БъзовецКмет на Кметство

№24/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Георги КорчевКметско н-во с.ПепелинаКметски наместник

№25/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Габриела ДимоваКметско н-во с.ШироковоКметски наместник

№26/04.04.2018г

№44/04.12.2019г

№27/15.05.2019г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Сетвийе Имамова

Кметство  с.Помен

Кмет на Кметсво

№27/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Драгомир ДрагановОбщина Две могилиОбщински съветник

№28/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Бисер ЙончевОбщина Две могилиОбщински съветник

№30/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Юсеин ЮсеиновОбщина Две могилиОбщински съветник

№31/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ивайло ИвановОбщина Две могилиОбщински съветник

№32/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ахмед АхмедОбщина Две могилиОбщински съветник

№37/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Юлиана ТодороваОбщина Две могилиОбщински съветник

№38/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Соня Неделчева-НечеваОбщина Две могилиОбщински съветник

№40/04.12.2019г.

№30/05.05.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Ангелина НечеваКметсво с.БанискаКмет на Кметство

№42/04.12.2019г.

№31/12.05.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Владимир ВитановКметство с.КацеловоКмет на Кметство

№43/04.12.2019г.

№35/12.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Лъчезар МиневКметство с.БъзовецКмет на Кметство

№46/04.12.2019г.

№33/18.05.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Недко ХристовКметство с.БатишницаКмет на кметство


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.