Община Две могили

+ - =

Информация във връзка с въведената система за разделно събиране на растителни отпадъци в град Две могили
15 Април 2020

   Уважаеми жители на град Две могили,

   За разделното събиране на растителните отпадъци в град Две могили е необходимо да използвате кафявите съдове тип гондола, разположени по схема в определени точки на града. Гондолите са обозначени с видим надпис „Растителен отпадък“.

   Какви отпадъци да бъдат поставяни в гондолите?

   В гондолите могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини. В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например обелки от плодове и зеленчуци.

   Какви отпадъци не трябва да бъдат поставяни в гондолите?

   В съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

 

   ПОЛЗИТЕ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

   Градината е непресъхващ източник на растителни отпадъци, които са ценен ресурс. Събрани и третирани правилно могат да допринесат за:

  • производство на компост (органична тор), който използван в почвата увеличава нейните хранителни вещества и се намалява необходимостта от използване на изкуствени торове и пестициди;
  • намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;
  • намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците.

   Община Две могили призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.

   За въпроси и допълнителна информация e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

   Нека бъдем бдителни и да не допускаме запалване на съдовете за всички видове отпадъци, разположени по уличната мрежа и в дворовете!

Благодарим Ви!

 

Схема на разположените гондоли в града:


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.