Община Две могили

+ - =

Съобщение
27 Април 2020

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Република България и в изпълнение на препоръките на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, упоменати в Заповед №122/11.03.2020г. и №124/14.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и Заповед №214/16.03.2020г. на Кмета на Община Две могили, относно и с оглед безопасността на населението, с Решение №120 по Протокол №6/27.03.2020г. на Общински съвет Две могили бе приета промяна в Културния календар за 2020 година, като до 30 юни т.г. са отменени всички културни мероприятия.

   В този период е и ежегодния Празник на град Две могили и Седмица на Община Две могили в дните от 6-ти до 12-ти май, които през 2020 година няма да се проведат.

 

Божидар Борисов

кмет на Община Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.