Община Две могили

+ - =

Комисия по проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията
There are no translations available.

Протоколи от 2008

Протоколи от 2009

Протоколи от 2010

Протоколи от 2011

Предотвратяване и разкриване конфликти на интереси и вероизповеданията

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.