Община Две могили

+ - =

Кметове на кметства

Untitled 1

<
Снимка Автобиография

АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА

Кмет на кметство с. Баниска, община Две могилиТелефон за връзка: 08147/22 53; 22 05


НЕДКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

Кмет на кметство с. Батишница, община Две могилиТелефон за връзка: 0896871512


ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

Кмет на кметство с. Бъзовец, община Две могили


Роден на 

Телефон за връзка: 08142/24 74; 22 54


ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВИТАНОВ

Кмет на кметство с. Кацелово, община Две могили


Роден

Телефон за връзка: 08149/200


СЕТВИЙЕ ЮСЕИН ИМАМОВА

Кмет на кметство с. Помен, община Две могили


Родена на 24.09.1964 г.


Телефон за връзка: 081466/336; 321; 359


ИСМЕТ РИЙЗАЕВ ОСМАНОВ

Кмет на кметство с. Чилнов, община Две могили
Телефон за връзка: 08142/22 19
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.