Община Две могили

+ - =

Районно управление за пожарна безопасност и спасяване – Две могили, област Русе

С П И С Ъ К
На служителите от РУПБС - Две могили, ул. „Оборище„ № 1

Звание, име, презиме на служителят Длъжност Служебен телефон
1 Главен инспектор Начо Начев Начев началник РУПБС 112; 08141/20-38
2 Главен пожарникар Красимир Койчев Георгиев младши инструктор 112; 08141/20-38
3 Главен пожарникар Красимир Маринов Петков началник ДС 112; 08141/20-38
4 Пожарникар Емил Славов Василев водач на СА 112; 08141/20-38
5 Пожарникар Енчо Кънев Енев водач на СА 112; 08141/20-38
6 Пожарникар Тодор Йорданов Тодоров водач на СА 112; 08141/20-38
7 Пожарникар Стойчо Петков Стоев ст. пожарникар 112; 08141/20-38

     Мобилен телефон на Началник РУПБС - 0888 730 980

     Списък на районите, обслужвани по направление Държавен Противопожарен Контрол / ДПК/:
гр. Две могили и всички населени места в община Две могили;

     Списък на районите обслужвани по направление Пожарогасене и Аварийно Спасителна Дейност /ПГ и АСД/:
гр. Две могили и всички населени места в община Две могили;
част от община Иваново /с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Тръстеник/;
част от община Борово /с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин/;

     Автомобилите обслужващи района са:
Пожарен Автомобил Зил 130 - АЦ 40
Водоноска Зил 130
Оперативен автомобил Asia Roksta

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.