Община Две могили

+ - =

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Две могили

С П И С Ъ К
На служителите от РУПБС - Две могили, ул. „Оборище„ № 1

Звание, име, презиме и фамилия на служителят Длъжност Служебен телефон
1 Главен инспектор Росен Николаев Стойков началник началник РСПБЗН 112; 08141/20-38
2 Младши експерт Стойчо Петков Стоев Командир на екип 112; 08141/20-38
3 Младши експерт Емил Славов Василев Командир на екип 112; 08141/20-38
4 Младши експерт Красимир Койчев Георгиев Командир на екип 112; 08141/20-38
5 Младши експерт Явор Стоянов Атанасов Командир на екип 112; 08141/20-38
6 Младши експерт Деян Милчев Димов Командир на екип 112; 08141/20-38

     Мобилен телефон на Началник РУПБС - 0888 730 980

1 .Район обслужван по направление Държавен противопожарен контрол: гр. Две могили и всички населени места в община Две могили; Обслужват се от началника.

2. Район обслужван по направление Пожарогасителна и спасителна дейност: гр. Две могили и всички населени места в община Две могили; част от община Иваново /с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Тръстеник/; част от община Борово /с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин/; На дежурство са по 2 служителя.

3. Автомобилите обслужващи района са:
•    Рено Мидлум – автомобил за пожарогасене среден клас
•    Ивеко Дейли - автомобил за пожарогасене лек клас
•    ЗИЛ 130 – автомобил за пожарогасене среден клас – извън щатен
•    Ауди 80 - оперативен автомобил

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.