Община Две могили

+ - =

Приемен ден

Приемен ден:

вторник

от 09.00 ч. до 11.00 ч.

Записване за приемния ден:

понеделник

Тел. 08141/20-06 – от 08.00 ч. до 17.00 ч.  или чрез онлайн подадено заявление

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.