Община Две могили

+ - =

Проектът на община Две могили „За здрава и силна Европа” по програма „Европа за гражданите”
02 Ноември 2010

     

     Какво представлява програмата „Европа за гражданите“?

     С Решение 1904/2006/EО от 12 декември 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха „програмата Европа за гражданите“ за периода 2007-2013 г., която въвежда правната рамкa за подкрепа на голям спектър от действия и организации, насърчаващи „активно европейско гражданство“ и следователно включването на граждани и организации на гражданското общество в процеса на европейската интеграция.

     Програмата „Европа за гражданите“ надгражда опита на предишната програма, която протече от 2004 до 2006 г. Настоящата програма е предложена от Комисията след проведена широка консултация с различни заинтересовани страни и осъществена предварителна оценка, която е установила нуждата от намеса на общностно ниво и очакваното въздействие от програмата в сектора. Благодарение на този опит и тези разисквания настоящата програма от второ поколение показа определено ниво на зрялост, като комбинира непрекъснатост и иновация.

     Проектът на община Две могили „За здрава и силна Европа” по програма „Европа за гражданите”

     Община Две могили участва в трети кръг на проекта „Европа за гражданите” със своя проект „За здрава и силна Европа”. Проектът е одобрен и влиза в сила от 01.09.2010г.

     Проектът е по Мярка 1 – Побратимяване на градове, подмярка 1.1 – Побратимяване на градове чрез обществени срещи.

     В случая става въпрос за двете общини – Две могили и от румънска страна – община Калараш.

     Всеизвестен факт е че липсата на физическа активност се отразява зле на здравето, водейки до наднормено тегло и други здравословни проблеми. Няма съмнение, че много училища в Европейските страни не обръщат достатъчно голямо внимание на спорта и физическото възпитание. Проектът на община Две могили „За здрава и силна Европа” ще бъде дебат между ученици в гимназиалните класове от общински училища в Две могили и Калараш. Участници ще бъдат и представители на местните общински власти, чиято цел ще бъде да придобият знания, които ще спомогнат за развиване на по-добра политика относно спорта и физическото възпитание. Проектът ще включва и практически занимания – демонстративни спортни състезания между отбори от двете общини, както и туристическа обиколка на района на община Две могили.

     Предвидена е следната програма за протичане на събитието:

 1. 06.11.2010 - Семинари на тема спорта в Европейските документи
  - Олимпийските игри и Олимпийското движение (лектор Емилия Петкова, Център за Европейски Политики);
  - Бяла книга за Спорта – Мнениe на Европейския Парламент (лектор Емилия Петкова, Център за Евр. Политики);
  - Европейски план за действие „Pierre de Coubertin” (Димитър Маринов)


 2. 07.11.2010 - Семинари на тема здравеопазване и образование чрез спорта
  - Социална роля на спорта;
  - Вреди от стимуланти и допинг;
  - Организацията на спорта (Икономическа оценка на спорта)


 3. 08.11.2010 - Спортни дейности с отбори от двете общини. Събитие посветено на падането на Берлинската стена
 4.      Демонстративни състезания между отбори от двете общини:

  1. Футбол
  2. Тенис на маса
  3. Бадминтон
  4. Волейбол
  5. Туристически ориентиране

 5. 09.10.2010 – Ден за туристическа обиколка на Две могили
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.