Община Две могили

+ - =

Избори НС 11.07.2021 г.

График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Две могили на 10 юли 2021 г. за провеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., утвърден със Заповед № 466 от 06.07.2021 г. на кмета на ОбщинатаУВАЖАЕМИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ,


Уведомяваме Ви, че избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на Община Две могили, съответно кмета на кметство или кметския наместник на населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

  • Саморъчно подписано от избирателя и подадено лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс;
  • Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис или по телефон.

Секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 /три/ дни преди изборния ден – 07.07.2021 г. /вкл./ има подадени не по-малко от 10 /десет/ заявления.

За връзка с дежурни служители - тел. 08141/9203, GSM 0896340264 и 0895567504.В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори  и образци:

Заяление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Важни крайни срокове.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявление за за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заповед № 343, от 18.05.2021, относно: Образуване на избирателни секции на територията на Община Две могили.

Заповед № 344, от 18.05.2021, относно: Определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в избирателните секции на територията на Община Две могили

  • Места за поставяне на агитационни материали:

Заповед № 380 от 01.06.2021 г. относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Две могили за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РУСЕ

Контакти

Адрес

гр. Русе, пл. "Свобода" № 6, Община Русе, зала 2, ет. 2

Контакти

Телефон: 082 506 757

082 881 756

082 881 766

088 2 898 414

Председател: Милена Хинкова

088 8 411 881

Факс: 082 826 111

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

website: rik19.cik.bg

  • Предварителни избирателни списъци:

Заповед № 371 за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Две могили, област Русе за провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. на местата, определени със заповед № 344от 18.05.2021 г. на кмета на Общината.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс).

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс:
  • Информация за провеждане на консултации:

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции за прожеждане на консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. - публикувана на 27.05.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК).


Видеоклипове:

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Парламентарни избори – 11.07.2021 г.

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Той може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


Вие може да подадете електронно заявления за гласуване по настоящ адрес,    ако населеното място  на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация, че заявлението е обработено успешно.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.