Община Две могили

+ - =

Преброяване на населението и жилищният фонд в Република България '2011
Vineri, 05 Noiembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     Община Две могили се готви за предстоящото Преброяване ’2011.

     Общинската преброителна комисия, която ще участва в Преброяване '2011 вече е назначена и на 21.10.2010 г. проведе първо заседание, като прие план-график за работата на комисията.

     Всеки, който желае да бъде назначен за преброител или контрольор, може да се снабди с необходимите бланки за кандидатстване по-долу от файлове и ресурси. Необходимите документи могат да бъдат набавени и от сайта на Национален статистически институт (www.nsi.bg/census2011/). Те трябва да се принтират и да се внесат попълнени в Административен център за услуги и информация в общината или в съответните кметства.

     Документите ще се приемат от 10 ноември до 10 декември 2010 г.

     Целта на "Преброяване '2011" е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез него ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората.

     За последен път българското население е било преброено през 2001 година. Европейският парламент е определил 2011 за годината, в която ще се проведат преброявания във всички страни - членки на Европейския съюз, с цел да се осигури съпоставимост и сравнение на данните в различните държави.


Инструкция.

Заявление.

Автобиография.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.