Община Две могили

+ - =

Преброяване на населението и жилищният фонд в Република България '2011
05 Ноември 2010

     Община Две могили се готви за предстоящото Преброяване ’2011.

     Общинската преброителна комисия, която ще участва в Преброяване '2011 вече е назначена и на 21.10.2010 г. проведе първо заседание, като прие план-график за работата на комисията.

     Всеки, който желае да бъде назначен за преброител или контрольор, може да се снабди с необходимите бланки за кандидатстване по-долу от файлове и ресурси. Необходимите документи могат да бъдат набавени и от сайта на Национален статистически институт (www.nsi.bg/census2011/). Те трябва да се принтират и да се внесат попълнени в Административен център за услуги и информация в общината или в съответните кметства.

     Документите ще се приемат от 10 ноември до 10 декември 2010 г.

     Целта на "Преброяване '2011" е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез него ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората.

     За последен път българското население е било преброено през 2001 година. Европейският парламент е определил 2011 за годината, в която ще се проведат преброявания във всички страни - членки на Европейския съюз, с цел да се осигури съпоставимост и сравнение на данните в различните държави.


Инструкция.

Заявление.

Автобиография.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.