Община Две могили

+ - =

Заместник кмет
There are no translations available.
Красимира Николаева Русинова

Образование:

Счетоводство и контрол - Икономически университет - гр. Варна

Магистър по финанси - СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Професионална квалификация "Магистър по Икономика"Инж. Георги Ангелов Великов
Образование – висше
ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” гр. София
Специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструктор”
Следдипломни квалификации:
Русенски университет – езикова подготовка – 2003 г.
Европол Хага , Холандия – 2004 г.    
Европейския център за изследване на въпросите на сигурността "Джордж Маршал" – Германия – 2006 г.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.