Община Две могили

+ - =

Публични събития с цел популяризиране на модерните административни практики в Община Две могили.
17 Ноември 2010

 

Община Две Могили организира две публични събития по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”,
Договор №А 09-31-38 С/12.06.2009 г.


на 23.11.2010 г. от 10.00 часа в заседателна зала на кметство Кацелово, община Две могили
и на 30.11.2010 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на община Две могили,
на които ще се проведе представяне и популяризиране на модерните административни услуги предоставени от община Две могили.

Събитията са част от дейностите по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
    Основната цел на проекта е развитие и подобряване на административното обслужване в община Две могили, чрез развитие на електронни услуги и отпимизация на административните процеси.
Специфичните цели на проекта са свързани с изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяне на административни услуги, въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги и създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.
В събитията ще участват местни граждани и представители на бизнеса, като крайни бенефициенти или потребители на резултатите от проекта, както и служители от кметската и общинска администрация и други областни или общински администрации.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.