Община Две могили

+ - =

Среща на арендаторите в Община Две могили
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 00:00
There are no translations available.

Сериозни дискусии предизвикаха споразуменията за ползване на земеделските земи по чл. 37 В от ЗСПЗЗ по време на среща на арендаторите в община Две могили на 18.11.2010г. На нея присъстваха директора на областна дирекция „Земеделие” Димитрия Илиева и екипа й, началника на общинска служба „Земеделие” Валентин Георгиев, кмета на общината Драгомир Дамянов, кметове на кметства, председатели на кооперации, специалисти и арендатори.

Припомням, че община Две могили е пионер в прилагането на измененията в ЗСПЗЗ, предвиждащи сключването на т.н. споразумения. Вече трета година общинската служба по земеделие разпределя земите с незнайните собственици – така наречените „бели полета” служебно Тоест ако в едно землище има 12 хил. дка, от които за 10 хил. арендаторите имат сключени договори, останалите 2000 дка се разпределят служебно, като най-много земя се дава на този с максимум договори. Така арендаторите по места са задължени да обработват още по неколкостотин декара, за които си плащат средна рентна вноска по извънбюджетна сметка на общината. Тези арендатори и досега са работили чуждата земя, чиито собственици са нейде по света, но за разлика от преди не са го декларирали никъде и не са плащали на никого рента. Внасяните суми за всеки декар по общинската сметка ще се превеждат на собствениците, ако те се появят и предявят претенции, че имат право на рента, но до третата година – после парите влизат в хазната на общината.

На срещата в Две могили голяма част от арендаторите, включително и общината, изказаха съмнения относно  споразуменията, които, според тях, представят неточни данни за остатъчния фонд земи. Спорният въпрос бе доклада за имотите, за които няма сключени договори ( т.нар. “бели петна”), изготвен от комисията по чл. 37 В от ЗСПЗЗ. Според присъстващите на срещата, той съдържа невярна информация. Като пример: установеният остатъчен фонд в споразумението за с. Пепелина е 325,58 дка, а според доклада на комисията имотите, за които няма сключени договори и за които общината ще трябва да плаща рента са 512,546 дка. На практика не достигат 186,966 дка. Подобни недоразумения има и в останалите споразумения, което навежда на мисълта, че има неточности в очертанията по КВС. Необходимо е ново замерване на обработваемата земеделска земя, за да се установи действителния и баланс. До извършването му общината няма да изплаща ренти на собствениците.
От областна служба „Земеделие” информираха, че от тази година върху ортофотокартата има един нов слой, наречен легитимен, който периодично ще се актуализира с помощта на теренни проверки. Този слой точно фиксира размера на земите, подходящи за подпомагане, с което ще се предотврати произволната промяна на площта на масивите. 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.