Община Две могили

+ - =

Заключителна пресконференция по проект на ОПАК
Luni, 06 Decembrie 2010 08:39
There are no translations available.


ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254,email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


На 09.12.2010 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Конферентната зала на община Две могили ще се проведе заключителна пресконференция за обобщаване и представяне на отчетените резултати при изпълнение на целите и дейностите на проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер на  договора: А 09-31-38 С/12.06.2009 г.
С изпълнението на този проект реализирахме поставените си цели и дейности:
-    Подобрено административното обслужване в община Две могили;
-    Изградена по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизирани процесите на предоставяне на административни услуги;
-    Въведени модерни административни практики, в т. ч. и 17 вида електронни услуги;
-    Създаден механизъм за комуникация и обратна връзка от клиентите.
За участие в пресконференцията са поканени представители на регионални медии, представители на местната власт, целеви групи по проекта – граждани, представители на бизнеса, НПО, браншови организации, служители от общинската администрация и кметствата.

За информация:
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” №84
тел. 08141/ 22 54, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


       


ДРАГОМИР ДАМЯНОВ
Кмет на община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.