Община Две могили

+ - =

Секретар


Мариета Иванова Петрова

Секретар на община Две могили


Родена на 02.12.1975. г.

Професионална реализация:

Психолог - ДДЮ с.Брестовица

Община Две могили - ст. специалист "Човешки ресурси", младши юрисконсулт, главен юрисконсулт, Секретар на Община Две могили

Образование:

Висше – магистър по право, професионална квалификация - юрист;бакалавър - педагог,психолог

Приемен ден:

Вторник и Четвъртък

Записване за приемния ден:

Всеки ден

Тел. 08141/22-54 – от 08.00 ч. до 17.00 ч. или чрез подаване на онлайн заявление

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.