Община Две могили

+ - =

Общинска администрация
There are no translations available.Ръководство

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Божидар Димитров Борисов
Кмет 08141/92-08
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Красимира Николаева Русинова Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.123 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Георги Ангелов Великов
Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.131  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Мариета Иванова Петрова
Секретар
08141/92-05, вътр.117 
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Финансов контрольор

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Панайот Янков Янков
Финансов контрольор 08141/92-05, вътр. 133 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Хюлия Илмиева Севдалиева Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология 08141/92-05, вътр. 143 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Главен архитект

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Лора Стефанова Бъчварова Главен архитект 08141/92-05, вътр. 128 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Дирекция "Финанси, местни данъци и такси"  

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Марийка Минчева Андреева Директор дирекция 08141/92-05, вътр. 144
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Цветанка Василева Радушева Началник отдел и главен счетоводител 08141/92-05, вътр. 120
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Росица Йорданова Димитрова Главен експерт „Бюджет” 08141/92-05, вътр. 141 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Сениха Арифова Тасим
Старши счетоводител
08141/92-05, вътр. 142 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Недка Генова Гецова Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 140 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Галина Спасова Минчева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Наталия Цветанова Георгиева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Искра Венелинова Филипова Началник отдел "Местни данъци и такси"
08141/92-05, вътр. 134 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Юлиян Христов Калинов Младши експерт „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 135 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Симеонка Димитрова Иванова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 134 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Невянка Рачева Димитрова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 137 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Галина Иванова Кънчева Директор дирекция 08141/92-03, вътр. 115
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Галина Донева Милева

Главен юрисконсулт 08141/92-05, вътр. 132 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Петя Антонова Христова
Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Севгюл Садулова Юмерова Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 136 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Маргарита Тодорова Андреева
Главен специалист ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Красимира Калинова Бодурова Главен специалист ГРАО 08141/92-03, вътр. 115 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Иваничка Коева Янкова Младши експерт „Култура,вероизповедания, туризъм и защита на потребителите” 08141/92-05, вътр. 124 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Марияна Тодорова Илиева
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Владимира Стоянова Владимирова
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
инж. Зейхан Адемов Зейнолов
Младши експерт "Логистика, транспорт, стопански дейности"
08141/92-05, вътр. 118 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
инж. Петър Божинов Кръстев Експерт, сигурност на компютърни и информационни технологии
08141/92-05, вътр. 116 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


инж. Стамен Красимиров Статев
Системен администратор и сигурност на компютърни и информационни технологии"
08141/92-05, вътр. 116 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Петя Кънчева Енчева
Младши експерт „Човешки ресурси” 08141/92-08 08141/92-05, вътр. 113 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Валентин Илиев Бодуров
Домакин 08141/92-05, вътр. 138 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Дирекция "Регионално развитие"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
инж. Айлин Реджеб Юсеинова Директор дирекция
08141/92-05, вътр. 130 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Здравко Петров Ефтимов Началник отдел "Устройство на територията и строителство"
08141/92-05, вътр. 122 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Трифон Евгениев Трифонов Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 128 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Атанаска Димитрова Димова Старши специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Йорданка Великова Тодоровa
Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Нейхан Рафет Назиф Началник отдел "Общинска собственост и регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 122 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Младши експерт "Регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 132 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Ферихан Ниязиева Сюлейманова Младши експерт "Общинска собственост"
08141/92-05, вътр. 122 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Сашка Игнатова Димитрова

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Айше Недретова Шабанова

Специалист „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Миглена Русанова Димитрова Младши експерт „Образование и спорт" 08141/92-05, вътр. 114 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Миглена Русанова Димитрова
Младши експерт „Експертно и техническо осигуряване на Общински съвет и интеграция на малцинствата” 08141/92-05, вътр. 114 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Костадин Пламенов Костадинов Юрисконсулт 
08141/92-05, вътр. 132 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.