Община Две могили

+ - =

Представители на Община Две могили се завърнаха от посещение в Полша
Luni, 04 Aprilie 2011 07:26
There are no translations available.

Делегация от Община Две могили водена от кмета Драгомир Дамянов беше на посещение в Полша. То се осъществи в рамките на съвместен проект между общините Биелск Подласки (Полша), Кълъраш (Румъния), Тулн (Австрия) и Две могили за изграждане на активна мрежа за интегрирани подходи в областта на градското развитие. Проектът се реализира по програма „Европа на гражданите”.
Делегацията взе участие в кръгла маса с участието на представители от Националния парламент на Полша, на която специално внимание беше отделено на инвестициите, направени от Община Биелск Подласки със средства от Европейския съюз. Основно това са инвестиции в пътища, канализация, водоснабдяване, преработка на отпадъци и отпадни води, топлинна модернизация на сгради. Голям интерес предизвика посещението на българските участници в Завод за сглобяеми дървени къщички, където беше демонстриран пълния производствен процес.
Представителите на всички гостуващи страни в Тулн имаха възможност да посетят Музея на природата и гората в гр. Беловежа, където се намира европейски резерват за бизони, както и Център за спорт и отдих, изграден преди няколко години с европейски средства.
Посещението на двемогилската делегация предизвика голям медиен интерес. Кметът Драгомир Дамянов  даде специални интервюта за полската телевизия.
След завръщането си в България ръководството на общината запозна своите служители с впечатленията си от Полша и обсъди възможности за подобряване на работата в общината.
 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.