Община Две могили

+ - =

Кметът на Две могили награди изявени младежи
14 Април 2011

На 13 април 2011 г. кметът на Две могили Драгомир Дамянов връчи грамоти на изявени младежи, взели активно участие в културните програми на общината. От началото на годината над 70 млади хора са се включили в различни инициативи. Сред наградените са танцьорите от Фолклорен танцов състав „Ралички”, солистите от Вокално студио „Кейси”, представители на клубовете „Съхрани българското” в Две могили. Господин Дамянов благодари за проявената инициативност и желание за участие в културния живот на общината, тъй като бъдещето е в ръцете на младите хора, а Община Две могили разчита много на техните идеи. Специална благодарност беше отправена към ръководителите Илия Колев, Константин Коев, Юлия Кънчева и Маргарита Маринова, които въпреки всички трудности постигат изключителни резултати със своите възпитаници.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.