Община Две могили

+ - =

Банки
   
СИ Банк

СИБАНК


7150 гр. Две могили,
бул. „България” №84
Тел.: 08141/3266


   
ОББ

Обединена Българска Банка АД (ОББ)


7150 гр. Две могили
ул. "Стоян Терзиев" №2
Тел.: 08141/2031


   
ДСК

БАНКА ДСК


7150 гр. Две могили
ул. "Стоян Терзиев" №2
Тел.: 08141 / 2144


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.