Община Две могили

+ - =

Мандат 2007 - 2011
There are no translations available.

П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2007 – 2011 година)


Снимка Име Представител на
1 Айдън Сабриев Карамехмедов Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.10.1964 г.
Средно образование

ЕТ „Хари – 90”
село Бъзовец

7168 село Бъзовец
ул. „В. Левски” №1

телефон
0887 389 722
2 Ахмед Назиф Феим Ахмед Назиф
ФЕИМ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 16.04.1948 г.
Висше образование
ЦСМП – Филиал
Две могили

7150 град Две могили
ул. „Сакар планина” №11

телефон
0893 411 010
3 Байчо Петров Георгиев Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ
Предизборна коалиция
"Заедно за община Две могили"
Роден на 12.12.1962г.
Висше образование
Адвокатска колегия –
Русе

7150 град Две могили
ул. „Струма” №7

телефон
0886 135 976
4 Велико Димитров Стефанов Велико Димитров
СТЕФАНОВ
Коалиция
"За Две могили"
Роден на 22.01.1945г.
Средно образование

Пенсионер

7150 град Две могили
ул. „Хан Аспарух” №5

телефон
0888 522 077
5 Велико Иванов Иванов Велко Иванов
ИВАНОВ
Политическа партия
"Български социалдемократи"
Роден на 11.07.1960г.
Средно образование

ПК „Надежда –
Кацелово

7160 село Кацелово
ул. „Ф. Тотю” №1

телефон
0889 528 861
6 Енчо Петров Стоянов Енчо Петров
СТОЯНОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 14.07.1942г.
Висше образование

Пенсионер

7150 град Две могили
ул. „Генерал Скобелев” № 8

телефон
0885 720 864
7 Йордан Георгиев Великов Йордан Георгиев
ВЕЛИКОВ
Политическа партия
"Български социалдемократи"
Роден на 23.09.1972г.
Средно образование

„Великови – ООД”
Две могили

7150 град Две могили
бул. „България” № 60

телефон
0894 344 443
8 Красимир Ганчев Кунев Красимир Ганчев
КУНЕВ
Предизборна коалиция
"Заедно за община Две могили"
Роден на 18.05.1977г.
Висше образование

Център ПК – Горна Оряховица

7150 град Две могили
ул. „Цар Симеон” №14

телефон
0888 253 748
9 Мехмед Селманов Чолаков Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 14.02.1957г.
Средно образование

„Помен – 57” - ЕООД – Помен

7164 село Помен
ул. „В. Левски” № 20

телефон
0887 917 369
10 Микерям Кадир Адям Микерям Кадир
АДЯМ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Родена на 11.08.1957г.
Средно образование

ЕТ „Цаню Ненов - Боци –
Батишница

7169 село Батишница
ул. „Хр. Ботев” № 18

телефон
0896 608 867
11 Никола Иванов Николов Никола Иванов
НИКОЛОВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 15.12.1966г.
Висше образование

НЦ по растителна защита – Две могили

7150 град Две могили
ул. „Сакар планина” № 12

телефон
0887 228 943
12 Огнян Стефанов Георгиев Огнян Стефанов
ГЕОРГИЕВ
Предизборна коалиция
"Заедно за община Две могили"
Роден на 23.05.1962г.
Висше образование

НК „ЖИ” Железопътна секция – Русе

7150 град Две могили
ул. „Пловдив” № 3

телефон
0887 713 998
13 Петър Колев Петров Петър Колев
ПЕТРОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 27.10.1945г.
Висше образование

Пенсионер

7150 град Две могили
ул. „Генерал Скобелев” № 7

телефон
0886 624 710
14 Пламен Петков Лашев Пламен Петков
ЛАШЕВ
Коалиция
"За Две могили"
Роден на 26.05.1965г.
Висше образование

ЕТ „Росица Лашева” – Две могили

7150 град Две могили
бул. „България” № 93

телефон
0896 820 241
15 Светлозар Милчев Донев Светлозар Милчев
ДОНЕВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 09.05.1966г.
Висше образование

ПГСС К.А.Тимирязев – Две могили

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” № 1

телефон
0878 121 172
16 Сезер Юсеин Сабах Сезер Юсеин
САБАХ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 06.12.1987г.
Средно образование

„Интер телеком” - ООД – Русе

7150 град Две могили
ул. „Назъм Хикмет” № 2

телефон
0899 888 864
17 Тодор Неделчев Куцаров Тодор Неделчев
КУЦАРОВ
Коалиция
"За Две могили"
Роден на 03.05.1938г.
Висше образование

Пенсионер

7150 град Две могили
ул. „Чипровци” № 6

телефон
0894 318 989

С П И С Ъ К

на лица, избрани за общинските съветници и работили в Общински съвет
при Община Две могили, но преминали на друга работа
за мандата 2007 – 2011 година


Име презиме фамилия Период Преминал на друга работа
от до
1 Боян Симеонов
ИВАНОВ
12.11.2007г. 04.12.2007г.
2 Юлия Маринова
ЙОРДАНОВА
12.11.2007г. 04.12.2007г. Секретар на Община Две могили
3 Румен Манолов
МАРКОВ
12.11.2007г. 21.11.2007г. Директор на дирекция, а впоследствие – Зам. – кмет на Община Две могили
4 Александър Иванов ИВАНОВ 12.11.2007г. 03.03.2008г. Управител на ТД „Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.