Община Две могили

+ - =

Решения 2012

Заседание № 5 - 27.01.2012

Заседание № 6 - 15.02.2012

Заседание № 7 - 30.03.2012

Заседание № 8 - 26.04.2012

Заседание № 9 - 23.05.2012

Заседание № 10 - 22.06.2012

Заседание № 11 - 11.07.2012

Заседание № 12 - 20.07.2012

Заседание № 13 - 27.07.2012

Заседание № 14 - 31.08.2012

Заседание № 15 - 28.09.2012

Заседание № 16 - 26.10.2012

Заседание № 17 - 01.11.2012 - тържествено

Заседание № 18 - 23.11.2012

Заседание № 19 - 21.12.2012


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.