Община Две могили

+ - =

Временни


ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
мандат 2011– 2015 година) 


Комисия Състав Позиция

1

За изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Христина Димитрова ЕФТИМОВА

Председател

Галя Миткова         ДОДЕВА

Член

Румен Манолов       МАРКОВ

Член

Мехмед Селманов    ЧОЛАКОВ

Член

Соня Петрова       НЕДЕЛЧЕВА – НЕЧЕВА

Член 


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.