Община Две могили

+ - =

Localităţi în municipiul Dve mogili

Municipality Dve Mogili

 • Dve Mogili
 • Baniska
 • Batishnitsa
 • Bazovets
 • Karan Varbovka
 • Katselovo
 • Mogilino
 • Ostritsa
 • Pepelina
 • Pomen
 • Chilnov
 • Shirokovo

     În limitele a municipiului sunt incluse 12 localităţi, 11 din mediul rural şi un singur cu specific de oraş.

     În funcţie de centru administrativ ca şi în funcţie de cel mai mare din populaţia şi teritoriul este oraşul Dve mogili. Cele mai mari locaţii următoare sunt satele: Baniska, Buzovets, Katselovo.

     Baniska este cel mai mare sat din municipiul. Cea mai mare atracţie,pentru pescari este un baraj situat lângă satul.

     Satul Batishnitsa este situat între două centruri municipale – Dve mogili şi Borovo. Batishnitsa este un sat vechi cu istoria celebra. Ea ne spune că primi locuitorii erau greci, care au căzut sub stăpânirea otomană. În aceasta perioada în sat s-au stabilit bulgari şi turci. Astăzi parteneriatul lor este un exemplu de intelegere şi toleranta etnica. Aici oamenii din sat în general castiga traiul sau cu agricultură şi creşterea a animalelor. Cooperativa satului este una dintre cele mai prospere din regiune şi cuprinde 16 mii de hectare de teren. La distanţa de doi kilometri, trece linia de cale ferată Ruse- Podkova. Calea ferată este un avantaj şi comoditate în satul Batishnitsa. Satul dispune cu doua intreprinderi, care au stabilit poziţiile sale pe piaţa bulgară şi internaţională.”Organica- Ltd”- produce spumă iar “TED” produce saltele. La Centrul Comunitar este format un grup vocal, care prezinta muzica populara. Biblioteca satului are un fond de carti bogat.

     Satul Buzovets este situat într-o zonă împădurită de aproximativ la 50 de km de la Ruse. Frontierele sale terestre sunt lînga cele a satelor Batishnitsa, Baniska, Chilnov, Karan Varbovka, Ostrica şi oraşul Borovo. Terenul este deluros, cu păduri şi surse de apa massive şi bogate. La 2 km de sat trece un râu- Baniski Lom. Satul a fost fondat de acum mai mult de 500 de ani. Şi aici oamenii din sat în general castiga traiul sau cu agricultură şi creşterea a animalelor. În centrul satului este un monument în cinstea victimelor războiului din Balcani, dar lînga biblioteca sunt îngropate oasele de soldaţi ruşi, care au morit în timpul războiului ruso-turc. Nevoilor sale culturale, oameni pot satisfa în centrul comunităţii locale, care are un fond de carti bogat.

     Zona Ayazmoto în Karan Varbovka este vizitata anual de sute de turişti din ţară din cauza sursei de apă, pentru care se crede ca este potrivita pentru tratarea.

     Cel puţin la populaţia este satul Pepelina, cu 35 de locuitori cu adresă permanentă. Zona în care satul este situat are topografie şi clima unica, care oferă condiţii bune pentru turism şi relaxare.

     Satul Chilnov este situat într-o vale numita Baniska Lom. În pământul satului sunt rămâne a satului Chill, fondat de anticii romani pe drumul stravechi Sexaginta Prista - Constantinopol. Acesta a fost complet distrusă de huni în secolul al patrulea. Date suplimentare istorice despre sat se pot afla în înregistrările fiscale a Imperiului Otoman de Tuna vilaiet de anul 1628. Mijloacele de existenţă ale populaţiei locale este agricultura şi creşterea animalelor. Centrul Comunitar local dezvolta mare activitate culturală. Grupul de folclor autentic “Chilnovski babi”este un laureat al festivaluri naţionale şi internaţionale.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.