Община Две могили

+ - =

Детска ясла град Две могили

Адрес: гр. Две могили, ул.”Пловдив” № 8, тел: 08141 / 22-75

Директор: Галя Маринова 

В момента в детската ясла 2 медицински сестри и 2 детегледачки се грижат за 25 деца до 3 годишна възраст.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.